Een Taal Erbij | Boek

>> Bestel het boek hier

 

Het boek is tijdelijk niet beschikbaar.

Je kunt het bestellen bij www.werkenmetpoppetjes.nl

Ady van Doornik schreef het boek Een Taal Erbij, het handboek voor systemisch werken met poppetjes.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Bovendien blijven beelden langer op het netvlies hangen dan gesproken taal. Met de methodiek Een Taal Erbij creëer je als hulpverlener overzicht en nieuwe inzichten voor je cliënt. De methodiek is ontwikkeld om de interactie tussen mensen en hun onderlinge dynamiek te visualiseren. Vanuit een systemisch perspectief worden door middel van Duplo-poppetjes en ander materiaal de interne en externe werkelijkheid en het probleem van de cliënt verbeeld. De cliënt krijgt hierdoor meer overzicht en nieuwe inzichten, en kan gemakkelijker richting geven aan veranderingsprocessen. Een Taal Erbij is een krachtig hulpmiddel voor zorgprofessionals, coaches en andere hulpverleners die systemisch werken. Zij merken dat het werken met Duplo-poppetjes van onschatbare waarde is: waar woorden tekortschieten, zijn de poppetjes onmisbaar. De methodiek is breed inzetbaar voor therapie, behandeling en coaching van verschillende doelgroepen zoals gezinnen, partners en kinderen. Dit boek dient als praktische handleiding en naslagwerk. Daarom wordt de methodiek zoveel mogelijk met de taal van de poppetjesopstellingen verbeeld.

Ady van Doornik werkte na haar opleiding aan de Sociale Academie 12 jaar als gezinsbehandelaar bij een medisch kleuterdagverblijf. Daar werd haar interesse gewekt in de dynamiek tussen ouders en kinderen, waardoor ze besloot een opleiding tot systeemtherapeut te gaan volgen (1990). Vervolgens maakte ze de overstap van het MKD naar de Riagg Gooi en Vechtstreek (Jeugd), inmiddels GGZ Centraal, waar ze 23 jaar werkte als systeemtherapeut. Zij is supervisor en opleider NVRG. Met haar bedrijf de Kontekst Gooise Meren verzorgt ze naast diverse trainingen en de opleiding Een Taal Erbij ook in-company-trainingen in heel Nederland.

>>> Bestel het boek hier

An extra language | Book

>> Order the English version of the book here

 

Momenteel uitverkocht. Na 29-7 a.s. weer beschikbaar

 

As a therapist, you can create an overview and new insights for your clients with the metholology of An Extra Language. It is a powerful tool to give direction to your questions during the therapyprocess. An Extra Language focuses on visualising the internal and external reality of the client. By working with Duplo figures, the client’s problem is depicted and the inner dialogue is made visible andstimulated. This gives the client a better overviewand makes it easier to give direction to changeprocesses. This book mainly aims to provide apractical guide or reference work. This is why thetheory is not discussed in detail, but is depicted asmuch as possible with figure setups.

An extra language is a powerful tool for healthcare professionals, coaches and other therapist who work systemically. They notice that working with duplo figure is invaluable in assisting where words fail.

After her education at the Social Academy, Ady van Doornik worked for 12 years as a family therapist at a medical nursery. There she became interested in the dynamics between parents and children, which led her to decide to train as a systemic therapist (1990). She then transferred from the MKD to the Riagg Gooi en Vechtstreek (Jeugd), now GGZ Centraal, where she worked as a system therapist for 23 years. She is a supervisor and trainer NVRG. With her company De Kontekst Gooise Meren, she also provides in-company training throughout the Netherlands in addition to various training courses and the Een Taal Erbij training.

Scroll naar boven