Een Taal Erbij, de Methodiek

Een Taal Erbij is ontwikkeld vanuit o.a. het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een contextueel mensbeeld, de mens in relatie tot zich en de ander, in het hier en nu en in zijn geschiedenis.

Een Taal Erbij visualiseert deze relaties en geeft tegelijkertijd overzicht en inzicht. Vanuit een systemisch perspectief wordt door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog op gang gebracht.

De client overziet zijn leed; het samen met de therapeut kijken naar de opgestelde beelden is al een erkenning gevende interventie op zich en een combinatie van voelen en nabijheid en tegelijkertijd afstand en het kunnen overzien.

Het beeld blijft langer op het netvlies blijft hangen dan gesproken taal. De opstellingen kunnen ook veranderen; wensen worden gevisualiseerd en het materiaal helpt zowel de cliënt als ook de therapeut om te focussen en richting te geven aan veranderingsprocessen. Een krachtig hulpmiddel in het systemisch werken in de verschillende perspectieven zoals bijvoorbeeld het structurele, narratieve en oplossingsgerichte.

Een Taal Erbij is helpend bij het bespreken van cliëntsystemen. De opstellingen zijn waardevol bij het analyseren van dynamiek in systemen en om de positie van de therapeut te verhelderen. Ook voor supervisoren geeft de taal een extra dimensie in het kijken naar de rol van de therapeut omdat diens geschiedenis ook op tafel komt te staan naast het cliënt systeem.

De grondlegger van de methodiek is Marleen Diekmann-Schoemaker (1947-2007) die deze methode begin jaren 90 in echtparenrelatietherapie ontwikkelde en later in haar werk voor o.a. Artsen zonder Grenzen inzette als hulpmiddel in het werken met getraumatiseerde mensen. De opstellingen met de poppetjes bleken van onschatbare waarde in het contact; daar waar de gesproken taal tekortschoot waren de poppetjes onmisbaar.

Binnen de Kontekst, het bedrijf dat zij samen met Ady van Doornik en Els Ydo oprichtte is de methodiek verder ontwikkeld en zijn er inmiddels veel hulpverleners opgeleid en aan het werk met Een Taal Erbij.

Scroll naar boven