Publicaties

Hier vindt u een overzicht van publicaties gerelateerd aan de Kontekst.

Ady van Doornik - Een Taal Erbij Handboek (2021)

Een Taal Erbij Het handboek voor systemisch werken met poppetjes van Ady van Doornik. Met de methodiek Een Taal Erbij creëer je als hulpverlener overzicht en nieuwe inzichten voor je cliënt. De methodiek is ontwikkeld om de interactie tussen mensen en hun onderlinge dynamiek te visualiseren. Vanuit een systemisch perspectief worden door middel van Duplo-poppetjes en ander materiaal de interne en externe werkelijkheid en het probleem van de cliënt verbeeld. De cliënt krijgt hierdoor meer overzicht en nieuwe inzichten, en kan gemakkelijker richting geven aan veranderingsprocessen. Een Taal Erbij is een krachtig hulpmiddel voor zorgprofessionals, coaches en andere hulpverleners die systemisch werken.

Een taal erbij boek

Marleen Diekmann – Een taal erbij (02-03-2005)

Marleen Diekmann is psychotherapeute bij De Kontekst, een dienst die relatie-, individuele- en gezinstherapie aanbiedt. Daarnaast geeft ze ook opleiding in de methodiek ‘een taal erbij’, waarvan de contextuele benadering het kader vormt. Binnen de vorming van vzw jongerenbeseleiding werd deze methodiek toegepast op de doelgroep van de bijzondere jeugdbijstand.

Marleen Diekman – Scheiden en verbinden met “Een taal erbij” (01-07-2005)

Scheiden en verbinden met ‘Een taal erbij’.

Marga van Rijen – Een taal erbij in ouderbegeleiding (28-01-2007)

In dit artikel wordt uitgelegd welke voordelen het biedt in de Jeugdhulpverlening om met de nonverbale en beeldende methodiek “Een taal erbij” te werken. Deze methodiek is ontwikkeld door psycho- en systeemtherapeute Marleen Diekmann. Het biedt allerlei aanknopingspunten voor gesprekken met ouders over zichzelf, hun kinderen, hun ouderschap.

Caroline Steman – Wat je zegt, ben je zelf… (28-01-2007)

Dit eindwerkstuk is geschreven als eindopdracht in het kader van de tweejarige basisopleiding Contextuele Hulpverlening. Aan de hand van het thema ‘de persoon van de hulpverlener als instrument voor professionele hulpverlening’ breng ik de contextuele theorie, mijn werk als therapeut en trainer, en mijn persoonlijke leerproces met elkaar in verbinding.

Van niets waard naar waardevol met contextuele therapie (01-11-2019)

Van niets waard naar waardevol, een verslag van haptotherapeute Brigitte hoe zij in haar praktijk met Een Taal Erbij  werkt.

Partnerrelatietherapie, regulatie van emotie en gehechtheidstheorieën (01-11-2019)

Hechtingstheorie en de invloed op partnerrelaties, een artikel van Jeanette de Waal – gepubliceerd in Systeemtherapie  jaargang 18, december 2006

Scroll naar boven