Publicaties

Hier vindt u een overzicht van publicaties gerelateerd aan de Kontekst

Marleen Diekmann – Een taal erbij (02-03-2005)

Marleen Diekmann is psychotherapeute bij De Kontekst, een dienst die relatie-, individuele- en gezinstherapie aanbiedt. Daarnaast geeft ze ook opleiding in de methodiek ‘een taal erbij’, waarvan de contextuele benadering het kader vormt. Binnen de vorming van vzw jongerenbeseleiding werd deze methodiek toegepast op de doelgroep van de bijzondere jeugdbijstand.

Marleen Diekman – Scheiden en verbinden met “Een taal erbij” (01-07-2005)

Scheiden en verbinden met ‘Een taal erbij’.

Marga van Rijen – Een taal erbij in ouderbegeleiding (28-01-2007)

In dit artikel wordt uitgelegd welke voordelen het biedt in de Jeugdhulpverlening om met de nonverbale en beeldende methodiek “Een taal erbij” te werken. Deze methodiek is ontwikkeld door psycho- en systeemtherapeute Marleen Diekmann. Het biedt allerlei aanknopingspunten voor gesprekken met ouders over zichzelf, hun kinderen, hun ouderschap.

Caroline Steman – Wat je zegt, ben je zelf… (28-01-2007)

Dit eindwerkstuk is geschreven als eindopdracht in het kader van de tweejarige basisopleiding Contextuele Hulpverlening. Aan de hand van het thema ‘de persoon van de hulpverlener als instrument voor professionele hulpverlening’ breng ik de contextuele theorie, mijn werk als therapeut en trainer, en mijn persoonlijke leerproces met elkaar in verbinding.